top of page

Работилница за унапредување на транспарентноста на локално ниво

Општина Демир Капија

28 фев. 2024 г.

Општина Демир Капија упатува срдечна благодарност до целиот тим на USAID North Macedonia и Strengthening Resource Mobilization Activity - North Macedonia за несебичната поддршка, посветеност и поттик за развој на нашата општина и нашата заедница, во стремежот за зголемување на активната транспарентност на локално ниво.


Проектот „Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“ ни овозможи потранспарентна изработка на нова веб-страна на Општина Демир Капија по сите стандарди, преку изготвениот Кодекс за транспарентност на локално ниво, со што придонесуваме за информирана и ангажирана заедница која ќе води кон попросперитетна општина.


Новата веб-страна ќе биде активна во текот на месец март, а ќе претставува платформа на која заинтересираните ќе ги добиваат сите потребни информации и услуги на општината, општинските институции, бизнис и НВО секторот.


 bottom of page