top of page

Извршена терестична адултицидна и ларвицидна дезинсекција

Општина Демир Капија

14 јун. 2024 г.

Согласно Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во Општина Демир Капија за 2024 година, на ден 14.06.2024 година со почеток во 01:00 часот на територија на Општина Демир Капија се изврши терестична адултицидна дезинсекција против возрасна форма на комарци и ларвицидна дезинсекција на застоени води против ларви од комарци.


Вршител на услугата е Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАНТ МЕДИКА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.


Прскањето се одвиваше од земја со користење на препаратите "Биопрен" за ларвицидната дезинсекција и "Цитрол" за терестичната дезинсекција.

bottom of page