top of page

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Општина Демир Капија

10 дек. 2018 г.

Се повикуваат сите доверители на доспеани, а неплатени обврски на Општина Демир Капија и сите доверители на единските корисници основани од општина Демир Капија да ги пријават доспеаните, а неплатени побарувања со цел спогодбено утврдување на износот на обврските.


 

bottom of page