top of page

Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на УП за формирање на градежна парцела ГП5

Општина Демир Капија

19 јун. 2023 г.

bottom of page