top of page

Состанок за збогатување на туристичката понуда на Демир Капија

Општина Демир Капија

24 јан. 2019 г.

Деновиве во присуство на Градоначалникот на општина Демир Капија, директорот на агенцијата за промоција и развој на туризмот во Р. Македонија, како и претставници на давателите на услуги во сегмент на туризам, претставниците на спортските клубови и кординаторите на културните и спортски манифестации се одржа состанок на кој се разгледаа актуелните проблеми од оваа свера и дебатата во која земаа учество поголем број од присутните.


Се заклучи следново: Да се изготви катастар на сите ресурси во општина Демир Капија, природните, историските, духовните и научните и истиот да послужи за изготвување на студија за развој на туризмот во општина Демир Капија од која ќе произлезе акционен план и формирање на тимот за реализација на истиот.


Во дискусијата директорот на агенцијата даде целосна подршка и нагласи дека агенцијата ќе помогне за иницијативата на градоначалникот Лазар Петров и ја пофали како неопходна во смисол на нејзината реализација бидејќи во економска смисла туризмот стана петти елемент на економски развој во Р. Македонија.

bottom of page