top of page

Оглас за вработување на медицински сестри

Општина Демир Капија

4 јун. 2021 г.

Здружението за развој „Хуманост“ во соработка со неговиот партнер КМОП (Грција) има потреба од две (2) медицински сестри во станбени единици за поддржано живеење за работа со полно работно време во станбени единици за поддржано живеење во заедницата (мали станбени единици) на лица со интелектуална попреченост во градот Демир Капија, во рамките на проектот финансиран од ЕУ (EuropeAid) „ОАСИС: Поддржување на процесот на преселба на лицата со интелектуална попреченост од институцијата во Демир Капија во станбени единици за поддржано живеење“ во Република Северна Македонија.


 

Оглас за вработување медицински сестри-Демир Капија

bottom of page