Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаЛокален економски развојИдејни проекти
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

 

ПРОЕКТ:

Подршка на локалното лозарство со едукација и мини лабараторија преку едукативниот центар ЦЕНЕТ;

ПРОЕКТ:

Валоризација на локалните сорти винова лоза се со цел, брендирање на локалните вина и изградба на куќа на Виното;

ПРОЕКТ:

-Заштита на ретките видови птици во Демир Капија и искористување на овој природен потенцијал за економски развој на општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Еколошки решенија за Ера на нова Енергија, искористување на обновливите извори на енергија и спроведувањена мерките за енергетска ефикасност во општина Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Поставување на автоматизирани метереолошки станици за секојдневно ажурирање на метереолошките параметри и нивно искористување за развој на земјоделието;

ПРОЕКТ:

Уредување на јавни зелени површини во периферното градтско подрачје;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање на неасфалтирани улици во град Демир Капија;

ПРОЕКТ:

Асфалтирање и реконструкција на локални патишта;

ПРОЕКТ:

Реконструкција и доградба на водоводни системи во селата;

ПРОЕКТ:

Реновирање на училишна зграда во с. Прждево;

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер