Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за инспекциски работи - инспекторат
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделение за инспекциски надзор - инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на:


- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на комуналните дејности;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на патниот сообраќај;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на животната средина;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на даноците и комуналните такси;

- инспекциски надзор и контрола над спроведувањето на законските прописи од областа на образованието;

- врши и друг вид на инспекциски надзор и контрола согласно надлежностите на општината предвидени со закон и други прописи и

- други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер