Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)
ПочетнаОпштинска администрацијаОдделение за локален економски развој
  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Одделението за локален економски развој ги врши работите кои се однесуваат на:

- Планирање на локалниот економски развој;

- Изработка на стратешки документи за развој на општината;

- Изготвување на проекти и програми за локален економски развој;

- Изготвување на проекти за регионалниот економски развој во соработка со другите општини во регионот;

- Поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво;

- Воспоставување и развој на локална мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

- Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината.

 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер