Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Електронско издавање на довола за градба

Електронско издавање на дозвола за градба

  • PDF
  • Печати
  • Е-пошта

Заклучно  со 01.06.2013 година дозволите за градба на градежно земјиште  почнаа да се реализитаат по електронски пат.

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

 

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

  • Упатсво за подносители на барање за електронска дозвола за градба превземи(PDF, 1,303 kb)
  • Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начи превземи(PDF, 245KB)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите означувањето на проектот начинот на заверка на проектот превземи(PDF, 69KB)
  • Линк кон страницата кликнете тука
 

ОПШТИНА

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер